Pentagon, küresel terörde etkin konumda bulunan IŞİD ile mücadelesi kapsamında, siber güvenlik tedbirlerini arttırma yoluna gidiyor. IŞİD ile siber alanda da mücadele sürüyor.