Rapor: Genel bulut harcamalarının 2022’de %20,4 artması bekleniyor

0
2

Gartner, Inc’in en son tahminine göre, genel bulut hizmetlerine dünya çapındaki son kullanıcı harcamalarının 2021’de 410,9 milyar dolardan 2022’de yüzde 20,4 artarak 494,7 milyar dolara çıkması bekleniyor . 2023’te son kullanıcı harcamalarının yaklaşık 600 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Bulut, modern, dijital organizasyonları yönlendirirken, BT liderleri, genel bulut sağlayıcılarını seçerken daha dikkatli davranıyor ve istedikleri iş ve teknoloji sonuçlarını elde etmelerine yardımcı olabilecek sağlayıcıları tercih ediyor

Hizmet olarak yazılım (SaaS) , en büyük genel bulut hizmetleri pazar segmenti olmaya devam ediyor ve 2022’de son kullanıcı harcamasının 176,6 milyar dolara ulaşması bekleniyor

Hizmet olarak altyapının (IaaS), her büyük tüketici odaklı çevrimiçi teklifin ve mobil uygulamanın temelini oluşturan bulut yığınının temel düzeyi olarak %30,6 ile 2022’de en yüksek son kullanıcı harcama büyümesini yaşayacağı tahmin ediliyor. İkinci en yüksek büyüme, %26,6 ile hizmet olarak masaüstü (DaaS) alanında olacak, çünkü hibrit çalışma , organizasyonları masaüstü bilgisayarlar gibi geleneksel istemci bilgi işlem çözümleriyle işgücünü güçlendirmekten uzaklaştırmaya yönlendiriyor. Son kullanıcı harcamalarındaki büyümede DaaS’nin hemen arkasında, bulutta yerel yeteneklere olan talep nedeniyle 109,6 milyar ABD Dolarına ulaşan harcama veya 2021’den %26,1’lik bir büyümeye ulaşan hizmet olarak platform (PaaS) yer alıyor. 

Temel bulut hizmetleri olgunlaştıkça, sağlayıcılar arasındaki farklılaşmanın odağı, dijital işletmeleri ve işletmelerdeki operasyonları doğrudan bozabilecek yeteneklere doğru kayıyor. Bulut bilişimde hiper ölçekli uç bulut bilişim ve güvenli erişim hizmeti kenarı (SASE) gibi gelişen teknolojiler, bitişik pazarları alt üst etmekte ve tamamen yeni ürün kategorileri oluşturmakta ve buna karşılık genel bulut sağlayıcıları için ek gelir akışları yaratmaktadır.  

Gartner, bulutu bu tür gelişen teknolojilerle birleştiren kuruluşların dijital dönüşüm yolculuklarında en başarılı olmasını bekliyor.

Daha fazla haber ve bilgi için facebook sayfamızı veya web sitemizi takip edebilirsiniz.