Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş.’nin online otomotiv ilanları pazarında sahip olduğu hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulu tarafından karara bağlandı. Rekabet Kurumuna Sahibinden.com hakkında 2015 yılında da dava açılmış ancak soruşturmaya gerek olmadığı kararına varılmıştı

Rekabet Kurumundan yapılan açıklama şu şekilde;

sahibinden

Önaraştırmada elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan tespitleri 27.09.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; online otomotiv ilanları alanındaki uygulamaları ile 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına ve bu soruşturmanın daha önce teşebbüs hakkında 04.05.2017 tarih ve 17-15/175-M sayılı Kurul kararı uyarınca açılan soruşturma ile birleştirilerek yürütülmesine, 17-30/488-M sayı ile karar verdi.

Rekabet Kurumu şu anda ayrıca Sahibinden.com ve Hürriyet Emlak şirketlerini online gayrimenkul ilanlarındaki hakim durumu aşırı . fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı ve birlikte hareket ettikleri iddiasıyla bir inceleme yapıyor.