Günümüzde internet ile bütünleşmiş olan sosyal paylaşım sitelerinde, reklam yaparak ürün satışı gerçekleştiren kişiler artık rahat hareket edemeyecekler.