Günlük yaşantımızın her dalı ile bütünleştirdiğimiz teknolojinin bize sağladığı yararların doğruluğu tartışılamaz. Fakat, o doğru bildiklerimiz yanlış ise?