Kitle iletişim araçları kapsamında günümüzde en çok kullanılan iki dinamiğin aralarındaki ilişkiyi sizin için inceledik. Tarihsel açıdan birbirlerine son derece bağımlı iki dinamikten söz ediyoruz.